PERİODONTAL TEDAVİYE GİRİŞ KURSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Dental sektörde mesleki eğitim vermek amacıyla kurulmuş Güney Akademi Eğitim Merkezi'mizde bir eğitim daha geçekleştirildi.

Sn. Dr. Fatih Tunç ile 'Periodontal Tedaviye Giriş' eğitimi 16.05.2017 tarihinde yapıldı.

'Periodontal Tedaviye Giriş Eğitiminde Neler Konuşuldu ve Uygulamalı Olarak Neler Gösterildi?

İlk oturumda; Periodontal Hastalıklar ve Sistemik Hastalıkların Periodontal Hastalıklar Üzerindeki Etkisi konuşuldu.

İkinci oturumda; Restoratif, Protetik Kaynaklı Sorunlar, Periodontal Tedavinin Temel İlkeleri,Doku İyileşme Süreci , Komplikasyonlar ve başarısızlık Nedenlerinden bahsedildi.

Son oturumda ise; Peri-implant Hastalık Tedavileri, El Aletleri ve Modeller Üzerinde Uygulamalı Olarak Diş Taşı Temizliği ve Kök Yüzey Düzleştirilmesi, Diş Eti Küretaj Prensipleri konularına değinildi.

 

Eğitim sonrasında ise tüm değerli katılımcılarımıza, katılım belgesi verildi.